Till startsida

Vikande konjunktur i Stockholm

Det ekonomiska omvärldsläget blir kärvare. Det märks nu också på konjunkturindikatorerna för Stockholms län och stad. Tydligast syns det i företagsstatistiken där konkurserna ökar och nyföretagandet minskar. Samtidigt går arbetsmarknaden fortsatt relativt starkt även om varslen ökar. 

– Vi ser nu att inbromsningen i världsekonomin sätter tydliga spår även i Stockholm. Glädjande nog ser vi en fortsatt stark lokal arbetsmarknad. Den större Stockholmsregionen har i grunden goda förutsättningar och nu är det viktigt att insatser fokuseras på att underlätta för företagande och tillväxt, säger Staffan Ingvarsson, VD på Stockholm Business Region.

Företagskonkurserna ökar med 40% under kvartalet i Stockholms län och 38% i Stockholms stad. Denna ökning sker samtidigt som nyföretagande minskar med 14% i både Stockholms län och stad.


Sysselsättningen ökar marginellt under årets sista kvartal samtidigt som arbetslösheten minskar något. Antalet nyanmälda jobb ökar med 16% vilket är en lägre ökning än som skett de senaste kvartalen. Slutligen mer än fördubblas varslen under kvartalet jämfört med samma period förra året, vilket på sikt kan innebära högre arbetslöshet. Sammantaget tyder detta på att arbetsmarknaden i Stockholms län går mot sämre tider.

Befolkningsutvecklingen går fortsatt starkt och antalet invånare ökade med 1% under kvartalet i Stockholms län och 0,6% i Stockholms stad.

 


 

*procentenheter

 

Läs hela rapporten här: Stockholmskonjunkturen 2022 – Kvartal 4

 

Frågor kan ställas till Viktor Gustafsson, Invest Stockholm

viktor.gustafsson@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

 

 

Om konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.