Till startsida

USA och Tyskland viktigaste internationella marknader. Turismen återhämtad.

Läget för turismen fortsätter att återhämta sig. September i år är större än septembers resultat både 2019 och 2022 när det gäller antalet gästnätter. Det är fortfarande den inhemska marknaden som bidrar till en ökning jämfört med 2019. Men de utländska besöken står för kraftigast ökning (12 procent) jämfört med 2022, vilket bådar gott inför kommande vintersäsong.  

I september 2023 gjordes nära 1,4 miljoner övernattningar i Stockholms län, detta är alltså fler än både september 2019 och 2022. Marknaden fortsätter att återhämta sig och gästnätterna har ökat med drygt 34 000 jämfört med september 2022 (3 procent).

USA och Tyskland var fortsatt de största marknaderna i september. Men flera andra marknader har börjar röra på sig. Kinesiska besökare ökade starkt med nästan 300 procent, även andra länder hade i jämförelse med samma månad förra året betydligt fler gästnätter. Däribland Österrike (+135 procent), Spanien (+50 procent) och Polen (+40 procent). Kina tar därmed sig in på topplistan, från 30:e plats till 15:e och petar bort Indien.

Det är väldigt bra att turisterna visar starkt förtroende för Stockholm och besöken fortsätter att öka. Det skapar bra förutsättningar för en fin vintersäsong och stärker Stockholms internationella position. Ett stark internationellt inresande bidrar dessutom till utbud och arbete för stockholmarna. Här gör besöksnäringen ett viktigt jobb för Stockholm i dessa utmanande tider, säger Caroline Strand VD för Visit Stockholm.

De svenska gästerna har varit en stark grundbult under de senaste åren med den uteblivna internationella marknaden. Utvecklingen för de svenska gästnätterna är nu något sämre och de minskar för sjätte månaden i rad jämfört med år 2022. På riksnivå har de svenska gästnätterna haft en sämre utveckling jämfört med föregående år sedan februari. Detta skulle möjligtvis kunna indikera en effekt av högre levnadskostnader som nu börjar synas i statistiken.

I jämförelse med september 2019 är det däremot svenska gästnätter som fortsätter ligga bakom denna månads starka siffra. Den är 8 procent högre än under 2019, medan motsvarande för utländska gästnätter är -6 procent. I jämförelse med 2022 är förhållandet tvärtom, där är det utländska gästnätter som utvecklats starkt (+12 procent) och de svenska mer eller mindre oförändrade.