Till startsida

Svag konjunkturutveckling i Stockholm – men arbetsmarknaden går starkt

Konjunkturen i Sverige och världen viker nedåt. Detta märks på utvecklingen i Stockholms län och stad under det andra kvartalet 2023. Konkurserna ökar och nyföretagandet minskar. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden att visa styrka även om varslen ökar från låga nivåer. Detta framgår av den senaste konjunkturrapporten från Invest Stockholm. 

Företagskonkurserna ökar med 36% under kvartalet i Stockholms län och 39% i Stockholms stad. Ökningen sker samtidigt som nyföretagande minskar med 20% i Stockholms län och 23% i staden. Flest konkurser i Stockholms stad sker i byggbranschen, handeln och företagstjänster som just nu drabbas hårt av det försämrade ekonomiska läget.

Arbetsmarknaden ser något ljusare ut även om oroande tecken syns även här. I både länet och staden ökar sysselsättningsgraden något under årets första kvartal samtidigt som arbetslösheten fortsätter att minska. Dessvärre ökar varslen i länet kraftigt under kvartalet jämfört med samma period förra året, vilket på sikt kan innebära försvagad arbetsmarknad.

– Läget i världsekonomin är utmanande. Den höga inflation och räntehöjningar drabbar både medborgarna och företag i Stockholm. Dock är det glädjande att arbetsmarknaden i Stockholm än så länge står stark och att sysselsättningen ökar, även bland grupper som står längre från arbetsmarknaden. Nu följer vi noga utvecklingen under hösten då det finns risk för ytterligare försvagningar av konjunkturen, säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region.

Befolkningsutvecklingen utvecklas fortsatt positivt och antalet invånare ökade med 0,9% under kvartalet i Stockholms län och 0,6% i Stockholms stad. Befolkningsutvecklingen i Stockholms län går starkare än för Sverige som helhet.

Läs konjunkturrapporten i sin helhet här. 

Frågor kan ställas till Viktor Gustafsson, Invest Stockholm, viktor.gustafsson@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 067

Om konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.