Till startsida

Stockholmskonjunkturen – återhämtningen fortsätter starkt


Stockholmsekonomin har under 2021 präglats av stark återhämtning efter Covid-19 – en trend som fortsatte under årets fjärde kvartal. Näringslivet stärks med fler företag och lönesumman i privat sektor ökar. Även på arbetsmarknaden går återhämtningen snabbt. Sysselsättningen stiger och de lediga jobben blir fler. Flera viktiga ekonomiska nyckeltal är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin.

Den starka ökningen av lönesumman i privat sektor visar en tydlig återhämtning i Stockholm under fjärde kvartalet. Antalet nyregistrerade företag ökar också i såväl Stockholms stad som Stockholms län under perioden. Samtidigt minskar antalet företagskonkurser i både länet och staden.

Det är mycket positivt att Stockholmsekonomin under 2021 har återhämtat sig så pass starkt efter pandemin. Både sysselsättningen och lönesumman i privat sektor, som är ett viktigt mått på ekonomisk tillväxt, är tillbaka på högre nivåer än innan pandemin. Det visar en styrka i Stockholmsekonomin. Inledningen av 2022 har präglats av återinförda restriktioner och kriget i Ukraina. Det återstår att se i hur detta kommer märkas i den ekonomiska utvecklingen framöver, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Återhämtningen på arbetsmarknaden fortsatte under det fjärde kvartalet. Antalet sysselsatta personer ökar med 2,7 procent vilket motsvarar 33 600 personer i länet samtidigt som arbetslösheten minskade med 1,2 procentenheter eller 20 550 personer. Antalet lediga jobb anmälda på Arbetsförmedlingen fördubblas jämfört med samma period 2020. Antalet varsel minskar också kraftigt från de höga nivåerna under föregående år.

– Stockholmsekonomin står för en kraftig återhämtning under 2021 som helhet och under det fjärde kvartalet. Arbetsmarknaden har stärkts genom att arbetslösheten sjunkit och antalet anmälda lediga jobb hos arbetsförmedlingen har fördubblats. Oron i omvärlden som har inlett 2022 kommer påverka Stockholm och nu är det viktigt att staden fortsätter den nära dialogen med näringslivet, säger Staffan Ingvarsson, VD på Stockholm Business Region. 

Slutligen visar konjunkturrapporten att antalet invånare ökade med 1 procent eller 23 100 personer i länet jämfört med samma period förra året. I Stockholm stad ökar invånarantalet med 0,3 procent eller 3 200 personer, vilket innebär att endast 21 200 personer återstår innan staden når 1 miljon invånare. 


Om konjunkturrapporten
Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

 

Frågor kan ställas till Viktor Gustafsson, Invest Stockholm
viktor.gustafsson@stockholm.se, +46 (0) 76 122 80 67

 

Vill du veta mer om stadens arbete med att skapa Sveriges bästa företagsklimat 2025?
Stöd och service till företag och andra aktörer – besök Företagsservice
Kostnadsfri individuell rådgivning under företagsstart – besök Starta eget Stockholm
Insatser för näringslivet under rådande pandemi – besök Växla upp Stockholm