Till startsida

Stockholmsekonomin står sig stark under andra kvartalet trots global inbromsning

 

Den globala ekonomin har under det första halvåret 2022 pressats hårt av ökade priser och räntehöjningar. Siffrorna för Stockholmsekonomin andra kvartal är mestadels starka – även om tecken på avmattning kan skönjas.

 

– Det är glädjande att Stockholmsekonomin under det andra kvartalet har utvecklats positivt, med bland annat sjunkande arbetslöshet. Den globala ekonomin visar tydliga tecken på inbromsning och flera företag i Stockholm märker av minskad efterfrågan. I detta nya tuffa läge är det mycket viktigt att Stockholm stad intensifierar sitt arbete med att stötta det lokala näringslivet, säger Staffan Ingvarsson, VD på Stockholm Business Region.

Både antal nystartade företag och antal konkurser utvecklades under kvartalet i positiv riktning. Det registrerades 2% fler nya företag än samma period 2021 i staden och lika många i länet. Samtidigt minskade företagskonkurserna tydligt med 7 respektive 6 % för Stockholms län och stad, jämfört med för ett år sedan.

Arbetsmarknaden utvecklades också starkt. Sysselsättningen ökade med över 50 000 personer i länet och 30 000 i staden, samtidigt som arbetslösheten minskade. Antalet lediga jobb anmälda på Arbetsförmedlingen fördubblas nästan jämfört med samma period 2021, vilket visar en underliggande efterfrågan i ekonomin både i staden och länet. Antalet varsel ökar däremot något jämfört med 2021.

Antalet invånare ökade med 1,1 procentenheter eller 26 400 personer i länet jämfört med samma period förra året. I Stockholm stad ökar invånarantalet med 0,6 procent eller 5 700 personer, vilket innebär att endast 18 500 personer återstår innan staden når 1 miljon invånare.

Läs hela rapporten här: Stockholmskonjunkturen Kv2 2022

 

 

Om konjunkturrapporten
Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

 

Frågor kan ställas till Viktor Gustafsson, Invest Stockholm
viktor.gustafsson@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

 

Vill du veta mer om stadens arbete med att skapa Sveriges bästa företagsklimat 2025?
Stöd och service till företag och andra aktörer – besök Företagsservice
Kostnadsfri individuell rådgivning under företagsstart – 
besök Starta eget Stockholm
Insatser för näringslivet under rådande pandemi – 
besök Växla upp Stockholm