Till startsida

Stockholms nattliv värderat i internationell studie

I höstas beslutade kommunfullmäktige om stadens nattlivsstrategi. Nu kommer nästa steg i att utveckla Stockholms nattliv tillsammans med aktörerna. Creative Footprint-rapporten visar att Stockholm har de nödvändiga ingredienserna för att bli en inspirationskälla för andra städer runt om i världen.

Rapporten lyfter fram nyckelaktörerna, kreativiteten, viljan till förändring, det världsledande engagemanget för hållbarhet och begåvade talanger. Därmed finns grunden för att utveckla stadens egen distinkta syn på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart nattliv. I rapporten listas en rad rekommendationer som staden, aktörerna och publiken behöver samverka kring. Bland flera saker nämns stöd till självorganisering i nattlivet för att få med gräsrotsinitiativ och unga kreatörer samt ett pilotområde som en experimentell bas för alternativa tillvägagångssätt för att utveckla nattlivet.

Stockholm ska vara en stad där det alltid händer någonting, och ett pulserande och spännande nattliv är en viktig pusselbit. Vi vill ha ett större utbud av små musik- och nattlivslokaler för att skapa bra förutsättningar för entreprenörer och företagare. Rapporten tillsammans med branschrådet kommer stärka dialogen om företagandet mellan nattlivsverksamheter och staden. Det ökar också vår konkurrenskraft internationellt, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M).

Kulturentreprenörer och företagare verksamma i Stockholms nattliv utgör en betydande del av nattlivsekonomin vilket behöver synliggöras. Nattlivets företagare skapar utökade hyresintäkter för fastighetsägare och andra aktörer samt bidrar till aktivitet i staden över fler av dygnets timmar. Det gör Stockholm till en dynamisk stad även på natten vilket gör att möjliga kontaktvägar efter kontorstid bör utredas då nattlivsaktörerna ofta opererar annan tid på dygnet än kontorstid, att alkoholtillståndet numer är enklare att ansöka om digitalt är ett exempel på utveckling.

Äntligen har vi ett gediget forskningsunderlag som på djupet studerat Stockholms kreativa nattliv. Det gläder mig att de insatser vi redan gjort för nattlivet uppskattas. Men arbetet är inte klart. De utmaningar, möjligheter och rekommendationer som rapporten beskriver ger mig ännu mer vatten på min kvarn för att driva på utvecklingen av Stockholms nattliv, säger Jonas Naddebo, kultur- och stadsmiljöborgarråd (C).

Ett pulserande nattliv gör staden attraktiv att bo och leva i för stockholmarna. Kultur, nattliv och publika arrangemang i stadsrummet bidrar också positivt till bilden av Stockholm internationellt för besökare, talanger och investerare. Ett hållbart nattliv utgår ifrån och stärker Stockholms DNA som kreativ, öppen och innovativ stad.

Trygga och attraktiva städer lever dygnet runt. Det är dessutom uppenbart att nattlivet är en faktor som lockar besökare, talanger och nya invånare till huvudstaden. För oss som representerar stadens fastighetsägare är det därför både naturligt och viktigt att vi diskuterar nattlivets förutsättningar. Låt det glada 20-talet börja! Säger Oscar Öholm, VD Fastighetsägarna Stockholm

Musik- och nattliv är viktigt för en levande storstad och dess näringsliv. Det är en central del i vår stadsutvecklingsstrategi och vi har under många år arbetat nära nattlivsaktörerna för att säkerställa att vi har ett 24/7-perspektiv på våra områden, säger Linus Kjellberg, chef för affärsutveckling hos Atrium Ljungberg. Den här rapporten är ett positivt avstamp för fortsatt samverkan med Stockholms stad, nattlivsaktörerna och våra branschkollegor, för att hitta konkreta sätt att nå vårt gemensamma mål – en attraktiv storstad som lever under dygnets alla timmar.

Deltagarna i rapporten betonade att även om Stockholm har stora tillgångar, så finns det också ett behov av åtgärder för att ta itu med utmaningar i Stockholms nattliv för att stimulera utveckling. Även om många av dessa utmaningar fanns före Covid-19, så blev detta än tydligare i effekterna. Pandemin förstärkte problematiken i utmaningarna som nattlivets aktörer redan stod inför. Därför är det angeläget att agera om tillväxt skall säkras.

Rapporten på svenska och engelska, samt stadens strategi för livescener och nattklubbar finns att ladda ner här:
https://professionals.visitstockholm.com/sv/tillsammans-for-stockholm/creative-footprints/ 

Om rapporten
Creative Footprint (CFP) är ett forskningsprojekt som utförs av VibeLab, en konsultbyrå som studerar kreativa rum, mötesplatser och gemenskaper i syfte att undersöka den kulturella betydelse och inverkan musik och nattliv har på städer. Projektet har tidigare genomförts i Berlin (2017), New York (2018) och Tokyo (2019).

VibeLab är en ledande konsultbyrå inom allt som rör natten. Byrån grundades 2018 av Amsterdams tidigare nattborgmästare Mirik Milan och Berlins klubbkommisions talesperson Lutz Leichsenring och är nu baserad i Amsterdam, Berlin och Sydney.

Denna rapport dokumenterar resultaten av kvalitativ och kvantitativ forskning som genomförts under sommaren och hösten 2021. Creative Footprints karakteristiska analysmetodik bygger på över 5 000 datapunkter som rör Stockholms cirka 102 musik- och nattlivslokaler samt input från över 50 berörda parter som samlats in genom tre fokusgrupper och elva djupintervjuer.

I likhet med andra CFP-rapporter sammanställs dessa resultat till ett övergripande “stadsbetyg”. I jämförelse med andra CFP-städer ligger Stockholms totalpoäng nära Tokyos, men är lägre än både New Yorks och Berlins. I samtliga fyra städer har ett liknande mönster observerats: antalet musik- och nattlivslokaler i ett visst område korrelerar positivt med faktorer som t.ex. tillgång till kollektivtrafik, antalet unga vuxna i området och hyreskostnader, samtidigt som områden med höga hyreskostnader tenderar att uppvisa lägre nivåer av konstnärliga experiment.

Både poäng och analys är uppdelat på tre fokusområden: Space [Rum], Framework Conditions [Grundförutsättningar] samt Community and Content [Gemenskap och Utbud]. Stockholms högre poäng inom området Space balanseras av jämförelsevis lägre poäng inom Community and Content och Framework Conditions, vilket tyder på att staden har såväl styrkor som utmaningar.

Bakgrund

Creative Footprint Stockholm genomfördes 2021 på uppdrag av Stockholms stad, Fastighetsägarna och Atrium Ljungberg för att utvärdera det aktuella läget för den svenska huvudstadens nattliv. I november tog Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om stadens första strategi gällande nattlivet. Denna rapport är nästa steg i att stärka både stadens förvaltning och det större antal aktörer och berörda parter som är verksamma inom Stockholms musik- och nattlivsscen.

STOCKHOLM BUSINESS REGION
Stockholm Business Region ägs till hundra procent av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Bolaget och dess två dotterbolag Visit Stockholm och Invest Stockholm arbetar med att främja och utveckla Stockholm som affärs- och turistdestination under varumärket Stockholm—The Capital of Scandinavia. Stockholm Business Region har ett tätt samarbete med näringslivet, akademiska och andra institutioner samt med diverse organisationer i staden, andra kommuner samt federala myndigheter.

FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM
Fastighetsägarna Stockholm har funnits i 150 år och deras verksamhet har fokus på sina 4 500 medlemmars roll som stadsbyggare och samhällsaktörer. Organisationen ger dem stöd att utvecklas långsiktigt och professionellt genom att leverera insikter, kunskap och verktyg. Genom effektiv opinionsbildning driver de fastighetsbranschens frågor framåt—hållbar stadsutveckling, en välfungerande bostadspolitik och fastighetsägares digitala verklighet. Fastighetsägarnas övergripande syfte är att arbeta för en levande stad som utvecklas hållbart, nu och i framtiden.

ATRIUM LJUNGBERG
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag som fokuserar på att utveckla attraktiva stadsmiljöer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. I samarbete med kommunerna bygger Atrium Ljungberg levande stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service, vård och utbildning. Atrium Ljungberg tror starkt på innovation och utveckling av attraktiva platser för framtiden. Attraktiva stadsdelar handlar inte bara om byggnader—det som händer inuti och mellan byggnaderna är minst lika viktigt. Organisationens nära samarbete med dotterbolaget TL Bygg, en byggnadsentreprenör, breddar Atrium Ljungbergs erbjudande och stärker deras affär, vilket möjliggör projekt med stor effektivitet och flexibilitet

Kontakt:
Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm
Telefon: +46 70 520 81 10 
E-post: helena.olsson@fastighetsagarna.se 

Maria Hammarsten, Atrium Ljungberg
Telefon: +46 70 494 19 48
E-post: maria.hammarsten@al.se 

Erik Engstrand, presskontakt Anna König Jerlmyr
Telefon: +46 76 12 29 140
E-post: erik.engstrand@stockholm.se

Nora Gahnström Kibayi, presskontakt Jonas Naddebo
Telefon: +46 8 508 294 24
E-post: nora.gahnstrom.kibayi@stockholm.se