Till startsida

Stockholms återhämtning stark efter Covid-19-pandemin 

Återhämtningen av Stockholms ekonomi fortsatte under fjolårets tredje kvartal, visar konjunkturrapporten. Lönesumman i privat sektor visar en stark återhämtning samtidigt som företagandet stärks med fler nya företag. Även på arbetsmarknaden går återhämtningen snabbt. Sysselsättningen stiger, arbetslösheten sjunker, varslen blir färre och de lediga jobben blir fler.

– Stockholms ekonomi befinner sig i en tydlig uppåtgående trend. Att lönesumman ökar både per sysselsatt och per invånare kommer ha stor betydelse för köpkraften och företagens fortsatta återhämtning, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad.

Antalet nyregistrerade företag ökar i såväl staden som länet under perioden. Även besöksnäringen får ett uppsving och antalet övernattningar ökar med 67 procent i länet och drygt 90 procent i staden. Antalet företagskonkurser är dock något fler i både länet och staden jämfört med motsvarande period året innan.

Antalet sysselsatta personer ökar med drygt 2 procent vilket motsvarar 27 000 personer i länet samtidigt som arbetslösheten minskade med 1 procentenhet. Lediga jobb anmälda på Arbetsförmedlingen fördubblas jämfört med samma period 2020 och antalet varslade minskar också kraftigt från de höga nivåerna under 2020.

– Det är glädjande att vi nu ser en tydlig återhämtning och en allt starkare arbetsmarknad i Stockholm. Det visar styrkan i Stockholms diversifierade näringsliv. Samtidigt är pandemin inte över. Staden måste noga följa utvecklingen för att kunna möta näringslivets behov, säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region.

Slutligen visar konjunkturrapporten att antalet invånare ökade med 0,8 procent eller 18 000 personer i länet jämfört med samma period förra året.

Om konjunkturrapporten
Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Vill du veta mer om stadens arbete med att skapa Sveriges bästa företagsklimat 2025?
Stöd och service till företag och andra aktörer – besök Företagsservice
Kostnadsfri individuell rådgivning under företagsstart – besök Starta eget Stockholm
Insatser för näringslivet under rådande pandemi – besök Växla upp Stockholm