Till startsida

Stockholm stärker sin position som världsledande inom impact

 

Idag presenterar Stockholm Stad sina fortsatta ambitioner att bli världens främsta stad för impactinvesteringar och startups som drivs av hållbarhet och innovation för att skapa en hållbar framtid. Impactstartups (företag vars huvudsyfte är att bidra till en mer hållbar värld) är viktigt för att uppnå de Globala klimatmålen och Stockholm har ett av världens mest innovativa ekosystem för impactföretag.

 

Stockholm är denna vecka värd för FN-konferensen Stockholm+50 som uppmärksammar att det är 50 år sedan världssamfundet höll sin allra första miljökonferens just i Stockholm. I samband med det har staden tagit fram en rapport ”Welcome to Stockholm – Home of Impact” som visar Stockholms starka startupscen. Rapporten redogör för de faktorer som ligger till grund för Stockholms framgångsrika impactscen. Sverige har störst fokus på impactstartups i Europa och hela 10 % av Europas impactföretag finns i Sverige – varav många i Stockholm.

 

-Tekniken och forskningens förmåga att hitta hållbara lösningar på de miljö- och klimatproblem vi står inför som stad och som land är något jag personligen tror starkt på. Därför är det fantastiskt att Stockholmsbaserade impactstartups totalt har samlat investeringar på över 68 miljarder kronor sedan 2014. Det är alltså mer än både London och Paris – och mer än dubbelt så mycket som Berlin, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

 

Redan tidigt 2021 meddelade Anna König Jerlmyr Stockholms ambition om att bli en global ledare för impactinvesteringar och startups. Ambitionen baserades på de rekordhöga investeringsnivåerna i kombination med stadens starka ekosystem för startups och en ambitiös politisk agenda för att uppnå miljömålen. I april 2022 fanns det 240 impactstartups i Stockholm inom många olika verksamhetsområden.

 

-De senaste decennierna har vi byggt ett framstående tech-ekosystem och nu fortsätter vi vårt arbete med att bygga det bästa impact tech-ekosystemet i världen, vilket attraherar ännu mer utländskt kapital, säger Staffan Ingvarsson, VD på Stockholm Business Region. 

 

Stockholmsbaserade impactstartups samlade in nästan 1 miljard dollar under 2020, vilket motsvarar 18 % av totalt kapital som europeiska impactföretag samlade in det året. Det är uppskattat att för att uppnå klimatmålen behöver impactinvesteringar generera 3,9 biljoner dollar per år globalt.

 

Stockholm var tidigt engagerade och drivande i globala hållbarhetsfrågor, vilket var en av anledningarna att FN höll sin allra första miljökonferens här, och Stockholm fortsätter att vara en viktig aktör att driva hållbar utveckling framåt.

 

Läs hela rapporten här: 
Stockholm-home-of-impact.pdf (investstockholm.com)