Till startsida

Stockholm står starkt i antalet kommersiella gästnätter

2024-06-12: PRESS NYHET  

Stockholm står starkt i antalet övernattningar hittills i år

 

image received via email

Foto: Henrik Trygg

 

Stockholms stad har hittills i år nästan 31 000 fler gästnätter än förra året, vilket motsvarar en ökning på 1,2%. Andra storstäder och län har hittills minskat i årstakt. Utvecklingen i Stockholmsregionen som helhet följer däremot den aggregerade trenden i landet om samma nivå som 2023.

Det är glädjande att vi har en positiv utveckling i Stockholm när det kommer till antalet kommersiella övernattningar. Besöksnäringen gör en fantastisk omställning och anpassar sig till både förändrade resebeteenden, kostnadsökningar och nya hållbara affärsmodeller. Därför är det bra att affärer och intäkter för besöksnäringen fortsätter komma in, säger Caroline Strand, tf VD för Stockholm Business Region.

Under maj ökade RevPar, intäkt per tillgängligt rum, med 14% jämfört med samma period 2023. Summerat hittills i år är motsvarande utveckling en ökning på 9%. RevPar stiger när bokningsläget ökar. Taylor Swift och flera andra stora konserter och idrottsevenemang bidrog till RevPar-utvecklingen. Över 90 stora internationella och nationella akter är planerade att spela i Stockholm i år vilket skapar förutsättningar för en fortsatt bra lönsamhet från kommersiella gästnätter byggt på efterfrågan.

Årets första fyra månader visar att 4,03 miljoner övernattningar gjorts i länet – marginellt fler än 2023. Internationella övernattningar går starkare i jämförelse med föregående år. Övernattningar från svenska besökare har minskat något.

Källa: SCB Tillväxtverket och Benchmark Alliance

 

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region är stadens näringslivs- och destinationsbolag med uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination både lokalt och internationellt.

Stockholm Business Region ägs till 100% av Stockholms stad.

 

Kontakt

Tomas Andersson

tomas.andersson@stockholm.se+46 (0)8-508 285 71+46 (0)70-54 285 71