Till startsida

Stockholm stad kraftsamlar för näringslivs- och destinationsutveckling

Från 2024 etablerar Stockholm stad ett samlat näringslivs- och destinationsbolag. Tre bolag blir ett – Stockholm Business Region. Dotterbolagen Visit Stockholm och Invest Stockholm avvecklas därmed och all verksamhet kommer bedrivas i Stockholm Business Region.

– I en snabbt föränderlig värld måste vi samla resurserna och hitta nya lösningar för att skapa de bästa förutsättningarna för Stockholm. Med Stockholm Business Regions nya bolagsstruktur kommer vi att få en effektivare och mer kraftfull organisation för att gemensamt med näringslivet verka för en ännu starkare konkurrenskraftig och attraktiv Stockholmsregion, säger Staffan Ingvarsson VD för Stockholms Business Region.

Stockholm Business Region kommer fortsatt att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination genom att arbeta för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya och hållbara företag att starta och etablera sig i Stockholm.

För att Stockholm ska fortsätta vara en internationellt konkurrenskraftig och företagsvänlig plats kommer bolaget att stärka arbetet med långsiktig och strategisk platsattraktion. Ökad internationell kännedom om Stockholm och stadens företagsklimat i kombination med utbudet av företag, tjänster, innovationer och arbetstillfällen, påverkar förmågan att attrahera besökare, företag, investeringar och talanger.

Ett starkt företagande och en nära utvecklingsdialog mellan det offentliga och näringslivet stärker den gröna omställningen och integrationen i Stockholm.

Staffan Ingvarsson kvarstår som VD för Stockholm Business Region. Caroline Strand som i dag är VD för Visit Stockholm blir vice vd i Stockholm Business Region.

Beslut togs i styrelsen för Stockholm Business Region 5 december. Den nya organisationen träder i kraft 2024.