Till startsida

Stockholm H2O – ny innovativ upplevelsehelg hyllar hållbara vattenprojekt

Stockholms stad i samverkan med Stockholm International Water Institute presenterar innovationshelgen Stockholm H2O som äger rum den 26–28 augusti 2022. Under tre dagar välkomnas allmänheten till Strandvägskajen för att inspireras och ta del av aktörers projekt och lösningar som använder vår gemensamma och värdefulla resurs – vatten.

Frågan kring hållbar användning av vatten är en utav världens ödesfrågor. Att hitta nya lösningar och projekt för hur vatten kan användas på ett mer hållbart sätt är avgörande för att adressera långsiktiga frågor kring klimat, matproduktion och biodiversitet.

Stadens nya innovationshelg kring vatten, Stockholm H2O, är viktig för att inspirera och aktivera fler i arbetet med att säkra kretsloppet för denna livsviktiga resurs. Staden vill lyfta fram alla fantastiska projekt och initiativ tillsammans med utställningar med vattentema och underhållning på en av Stockholms fantastiska kajer, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm.

I samband med World Water Week kommer Strandvägskajen att fyllas av intressanta exempel på spännande projekt som visar på innovativa sätt att använda vatten på ett hållbart sätt. Genom en stor bredd av aktörer, med allt från stiftelser och staden till näringsliv och akademi, planeras programpunkter för alla åldrar med utställningar, seminarier, föredrag och underhållning.

Stockholm har en naturlig koppling till vatten med vår närhet till naturen och som öarnas stad. Vi är en stad som tar långsiktig hållbarhet på allvar, och vi ser fram emot att få bjuda in allmänheten för att upptäcka och utforska aktörer och deras banbrytande nya lösningar, säger Kaj Linde, projektledare på Visit Stockholm.