Till startsida

Starkt första kvartal för Stockholmsekonomin – men läget i världsekonomin oroar

 

Återhämtningen för Stockholmsekonomin efter Covid-19 pandemin var stark under det första kvartalet 2022. Lönesumman i privat sektor ökar samtidigt som näringslivet stärks med fler företag. Även arbetsmarknaden utvecklas positivt. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Rapporten innehåller data fram till och med mars och visar inte vårens nedgång i världsekonomin.  

Det är glädjande att Stockholmsekonomin under det första kvartalet utvecklades positivt, med bland annat sjunkande arbetslöshet. Den internationella konjunkturen har under de senaste månaderna gått in i ett nytt skede med hög inflation, stigande räntor och tydliga tecken på inbromsning. Därför är det ett styrkebesked att Stockholm står väl rustat för att möta en svagare världsekonomi, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Den starka ökningen av lönesumman i privat sektor tyder på att återhämtningen efter pandemin sker snabbt. En liknande utveckling syns även i relation till den totala lönesumman samt per sysselsatt och per invånare. Antalet nyregistrerade företag ökar också i såväl Stockholms stad som i Stockholms län under perioden. Samtidigt kvarstår företagskonkurserna på liknande nivåer som 2021.

Återhämtningen på arbetsmarknaden fortsatte under det första kvartalet. Antalet sysselsatta personer ökar med 3,9 procent vilket motsvarar 48 200 personer i länet samtidigt som arbetslösheten minskade med 1,3 procentenheter eller 21 900 personer. Antalet lediga jobb anmälda på Arbetsförmedlingen fördubblas nästan jämfört med samma period 2021. Antalet varsel minskar också kraftigt från de höga nivåerna under föregående år.

– Vi har redan sett exempel på hur oron i världsekonomin påverkar företagen i Stockholm. Nu är det viktigt att staden fortsätter sitt arbete med att stötta det lokala näringslivet, säger Staffan Ingvarsson, VD på Stockholm Business Region. 

 

Slutligen visar konjunkturrapporten att antalet invånare ökade med 1,1 procent eller 25 600 personer i länet jämfört med samma period förra året. I Stockholm stad ökar invånarantalet med 0,5 procent eller 5 000 personer, vilket innebär att endast 19 900 personer återstår innan staden når 1 miljon invånare.

 


Läs hela rapporten här Stockholmskonjunkturen Kv1 2022

 

 

 

Om konjunkturrapporten
Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

 

Frågor kan ställas till Viktor Gustafsson, Invest Stockholm
viktor.gustafsson@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

 

Vill du veta mer om stadens arbete med att skapa Sveriges bästa företagsklimat 2025?
Stöd och service till företag och andra aktörer – besök Företagsservice
Kostnadsfri individuell rådgivning under företagsstart – 
besök Starta eget Stockholm
Insatser för näringslivet under rådande pandemi – 
besök Växla upp Stockholm