Till startsida

Ny storsatsning av Stockholms Hamnar ska stärka utbytet mellan Finland och Sverige

Stockholms Hamnar tillsammans med Visit Stockholm tar initiativ till att fördjupa den viktiga relationen med Finland. Nu lanseras ett nytt projekt för att stärka Stockholms position som en attraktiv, kreativ och hållbar destination på den finländska marknaden samt öka och utveckla färjeförbindelsen mellan länderna.

Finland är en avgörande närmarknad för Stockholm, och för Sverige, både ur ett kulturellt och ur ett ekonomiskt hänseende. Relationerna mellan länderna är av naturliga skäl starka och bestående, men pandemin har påverkat våra resmönster och det är av stor vikt att revitalisera och utveckla den viktiga länk mellan länderna som färjetrafiken utgör.

Finlands och Sveriges relation har stått stadigt över tid, också i de tider det blåser, i tider av osäkert omvärldsläge. Att stärka den fysiska förbindelselänk som färjetrafiken utgör mellan våra båda huvudstäder gynnar våra gemensamma intressen på sikt. Därför är det här projektet viktigt, säger Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Sverige.

Ger kraft i återstarten och säkerställer återväxten
Under pandemin har färjetrafiken upplevt en stor nedgång och antalet finländska besökare har minskat kraftigt. Före pandemin reste cirka 11 miljoner passagerare varje år med färja till eller från Stockholm, varav cirka åtta miljoner mellan Sverige och Finland. För att ge kraft i färjetrafikens återstart efter pandemin har Stockholms Hamnar identifierat att arbetet med den finländska marknaden behöver intensifieras och initierar nu en särskild satsning. Satsningen sker i samverkan med Visit Stockholm och rederinäringen. Projektet löper över tre år och har en total finansiering på 15 miljoner kronor.  

Samverkansprojektet vill även bidra till ett gemensamt lärande kring den finländska målgruppen och därigenom kunna kommunicera Stockholms unika styrkor som en hållbar och kreativ destination på ett attraktivt sätt för den finländska marknaden.  

Med Finlandssatsningen vill vi ge resandet med färja mellan Sverige och Finland en ordentlig skjuts. De finländska resenärerna är oerhört viktiga för rederierna och näringslivet i Stockholmsregionen och gör Stockholms Hamnar till en av världens största passagerarhamnar, säger Thomas Andersson, vd, Stockholms Hamnar.

Ökat samarbete med nya koncept
Finlandssatsningen har även potential att bidra till en djupare och tätare samverkan mellan besöksnäringen och färjerederierna. Målsättningen är utveckla nya resekoncept för att få vistelsen ombord mer intressant och stärka reslusten bland nya målgrupper, samt att locka tillbaka de som idag inte ser färja som ett attraktivt alternativ.

I efterdyningarna av pandemin är det viktigt att säkra en stabil återstart. Destinationen har ett stort behov av att arbeta med att skapa lust och intresse att resa till Stockholm via färja igen. Den finländska marknaden är oerhört viktig för hela destinationen med dess hotell, handel, attraktioner och muséer, säger VD på Visit Stockholm Caroline Strand.

Projektfakta
Projektets totala finansiering är 15 miljoner kronor och sträcker sig över perioden 2022-2024. Satsningens målsättning är att öka resandet via färja till Stockholm från primärt Finland men även från Baltikum.

Projektet drivs av Visit Stockholm och finansieras av Stockholms Hamnar AB. Satsningen sker i nära samarbete med rederinäringen. Projektet leds av en styrgrupp vilken består av representanter från Stockholms Hamnar, Visit Stockholm, Viking Line och Tallink Silja.