Till startsida

Lättade restriktioners resultat under hösten ger hopp för 2022.

Antalet gästnätter tillsammans med data från Stockholm Tourism Barometer för anläggningsbesök, flyg, tåg och hamnar utgör en viktig indikator på utvecklingen inom besöksnäringen. De ger en bild av vad som kan förväntas inför släppta restriktioner under 2022. Tillväxtverket publicerar idag siffrorna för gästnätter under 2021, och lanserar samtidigt en statistikportal där du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad.

Under 2021 genomfördes total 9 224 873 antal gästnätter i Stockholms län (+34 procent jämfört med 2020 och – 40 procent jämfört med 2019). Nya restriktioner slog hårt mot besöksnäringen under årets första hälft. Den starkaste månaden var juli, då gästnätterna ökade med 25 procent i jämförelse med juli 2020. Återhämtningen tog fart under hösten och fram till november, då andelen gästnätter ”bara” var 10 procent lägre än samma månad under prepandemiska 2019. Omikron och restriktioner påverkade därefter december i stor omfattning.

Vi ser ett uppdämt intresse för att resa och upptäcka igen. I och med avvecklandet av restriktionerna så finns goda förutsättningar för en stark återhämtning 2022. Gästnätterna under 2021 utvecklades som förväntat svagt men vi kan se tecken på återhämtning under de sista månadernas inkvarteringsstatistik fram tills omikron slog till i december. Framför allt ser vi en stigande kurva för flyg, attraktioner och museer i samband med att restriktionerna tillfälligt mildrades, vilket vi tar fasta på nu när de tas bort, säger Caroline Strand, VD för Visit Stockholm

Under 2021 har:

  • Anläggningsbesöken på stadens museer ökat med 19% sedan 2020 men minskat med 61% sedan 2019
  • Anläggningsbesöken på stadens attraktioner ökat med 106% sedan 2020 men minskat med 75% sedan 2019
  • Antalet flygpassagerare vid stadens flygplatser har ökat med 14% sedan 2020 men minskat med 71% sedan 2019
  • Antalet hamnpassagerare vid stadens hamnar har ökat med 19% sedan 2020 men minskat med 70% sedan 2019
  • Antalet framförda tåg vid Stockholms centralstation har ökat med 16% sedan 2020 men minskat med 8% sedan 2019

Vad gäller marknadsandel så ökade de inhemska gästnätterna mest och fortsatte att följa den internationella trenden under pandemin med ökat lokalt och nationellt resande, men det är också en konsekvens av inreserestriktioner och inskränkt tillgänglighet för utländska resenärer. Totalt sett över året så har länets svenska gästnätter under 2021 ökat med 36 procent, jämfört med 2020 men minskat med 26 procent i förhållande till 2019. De utländska gästnätterna hade en fortsatt svag utveckling och totalt sett utgjorde andelen utländska gästnätter i Stockholms län 21 procent av totalen. Dock har de utländska gästnätterna under 2021 ökat med 27 procent i jämförelse med 2020 men minskat med 65 procent sedan 2019. Stockholms län svarade under 2021 för 17 procent av landets alla gästnätter, och 26 procent av rikets utländska gästnätter. Stockholms län är därmed fortfarande det län i Sverige med flest gästnätter – såväl svenska som utländska.

Stockholms län hade under 2021 1 916 713 antal utländska gästnätter. Topp-5 såg ut på följande vis:

  1. Tyskland (235 000)
  2. USA (234 000)
  3. Frankrike (103 000)
  4. Nederländerna (99 000)
  5. Norge (97 000)

Källa: Tillväxtverket (https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal) och Stockholm Tourism Barometer