Till startsida

Här är trion som ska leda Stockholms stora evenemangssatsning

Stockholm stads projektkansli för stora internationella evenemang är på plats. Oscar Lavelid, Camilla Hagman och Patrik Tengwall ska göra jobbet. Oscar Lavelid är projektchef. Camilla Hagman leder genomförandet av de stora internationella mästerskap som Stockholm slutit avtal med hittills. Patrik Tengwall styr det långsiktiga arbetet med destinationsutveckling via evenemang och den kommande ansökan av Fotbolls EM 2025.

Hittills är VM i handboll 2023 och VM i ishockey 2025 säkrade och nu inleds arbetet med en ansökan om att få arrangera EM i fotboll 2025. 

Det känns väldigt roligt att få förtroendet att tillsammans med teamet leda Stockholms satsning på stora internationella mästerskap och bidra till Stockholms utveckling till norra Europas ledande evenemangsstad. Vi är beredda att göra vad som krävs av en stad för att få hit stora evenemang. För att lyckas krävs framför allt ett nära samarbete med bland annat näringslivet, kulturen och idrotten, säger Oscar Lavelid

Oscar Lavelid har lång erfarenhet från Stockholm stads organisation. Han kommer närmast från Stockholm Stadshus AB där han arbetade med styrning av stadens bolag. Bland annat Stockholmsmässan, Stockholm Business Region, Kulturhuset Stadsteatern och SGAF där stadens kommersiella arenor ingår, bland annat Tele2 Arena.

Camilla Hagman är rekryterad från Idrottsförvaltningen. Där arbetar hon även fortsättningsvis deltid som chef för kommunikation och evenemang, vilket borgar för stadsgemensam samordning och kunskapsöverföring.

Patrik Tengwall är Stockholm stads evenemangsstrateg och ansvarar för genomförandet av stadens antagna evenemangsprogram. Han har sedan drygt ett år fokuserat på evenemangsnäringens omställning och återstart kopplat till pandemin.

Projektkansliet är placerat på Visit Stockholm inom koncernen Stockholm Business Region.

Det är fantastiskt att ha fått tre starka namn till projektet. Staden är nu redo att växla upp arbetet med stora internationella evenemang. Det är särskilt angeläget när Stockholms besöksnäring och idrott är så hårt drabbat av pandemin, säger Caroline Strand VD för Visit Stockholm. 

Fakta om projektet

Stockholm Business Region har fått i uppdrag av staden att projektleda en satsning på stora internationella idrottsevenemang som anses vara av särskilt betydelse för Stockholm. För närvarande har staden ingått avtal och beslutat om tilldelning av medel för VM i handboll för herrar  2023, VM i ishockey för herrar 2025 och att ingå i Svenska fotbollsförbundets förstudie om en ansökan om EM i fotboll för damer 2025.

Sammantaget finns beslut tagna om totalt 42,5 miljoner kronor.

Stadens organisation består av en övergripande projektchef och två projektledare, en för genomförandet av respektive evenemang och en som jobbar med den långsiktiga destinationsutvecklingen. Organisationen kommer att utvecklas med ytterligare resurser.

Målsättningarna för projektet är att:

  1. Bidra till återstarten av Stockholm efter pandemin
  2. Stärka destinationens varumärke och attraktivitet samt bidra till en känsla av ökad livskvalitet för stockholmarna
  3. Stockholm uppfattas som en öppen, tillgänglig och hållbar stad med fokus på jämställdhet, jämlikhet och inkludering.
  4. Det kreativa Stockholm synliggörs och engagerar fler att ta del av VM/EM Stockholm.
  5. Inspirera och motivera barn och unga till mer rörelse.
  6. Utveckla destination Stockholms förmåga att verka som en framgångsrik värdstad för evenemang

Projektet drivs i olika faser under perioden 2022-2025 och rapporterar till stadens styrgrupp för stora evenemang.

För kontakt
Oscar Lavelid, projektchef
oscar.lavelid@stockholm.se
08-508 280 21