Till startsida

Fortsatt tufft läge för Stockholmskonjunkturen

Konjunkturen i Sverige och världen fortsätter att gå svagt. Detta märks på utvecklingen i Stockholms län och stad under det tredje kvartalet 2023. Konkurserna ökar och nyföretagandet minskar. Tecken på svagare utveckling syns nu även på arbetsmarknaden, som hitintills varit motståndskraftig. Detta framgår av den senaste konjunkturrapporten från Invest Stockholm. 

 

Företagskonkurserna ökar med 53 % under kvartalet i Stockholms län och 43 % i Stockholms stad. Ökningen sker samtidigt som nyföretagande minskar med 12 % i både Stockholms län och stad. Bland de branscher med flest konkurser i Stockholms stad under kvartalet finns byggbranschen, handeln och företagstjänster, som drabbas hårt av det höjda ränteläget och minskad konsumtion.

– Det ekonomiska läget är utmanande både i världsekonomin och i Stockholm. Den höga inflation och räntehöjningarna skapar en tuff situation för medborgare och företag i Stockholm. Det är dock positivt att Stockholm går in i lågkonjunkturen med den starkaste arbetsmarknaden på flera år. Vi följer noga utvecklingen och agerar, när vi har möjlighet, för att mildra lågkonjunkturens effekter för Stockholmarna, säger Staffan Ingvarsson, VD på Stockholm Business Region.

Arbetsmarknaden ser något ljusare ut även om oroande tecken syns även här. I både länet och staden minskar sysselsättningsgraden jämfört med ett år sedan, samtidigt som arbetslösheten ökar jämfört med förra kvartalet. Antalet nyanmälda jobb minskar också med 22 respektive 26 % i årstakt i länet och staden. Utöver detta fortsätter varslen i länet att ligga på en högre nivå än för ett år sedan. Sammantaget tyder detta på att arbetsmarknaden i Stockholm går mot tuffare tider.

Befolkningsutvecklingen utvecklas fortsatt positivt och antalet invånare ökade med 0,8% under kvartalet i Stockholms län och 0,6% i Stockholms stad. Befolkningsutvecklingen i både Stockholms län och stad går starkare än för Sverige som helhet.

 

Läs hela rapporten här. 

Frågor kan ställas till Viktor Gustafsson, Invest Stockholm, viktor.gustafsson@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 067

Om konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.