Till startsida

Företagsklimat 2024 Stockholm Business Alliance – rekordstarkt resultat

2024-04-24: PRESS RELEASE  

Rekordstarkt resultat för de 55 kommunerna i Stockholm Business Alliance

image received via email

Stockholm Business Alliance sträcker sig långt bortom Stockholm. Foto: Henrik Trygg

 

Företag är mer nöjda än någonsin med kommunernas myndighetsutövning och upphandling i Stockholmsregionen. Det är sjunde året i rad som kommunerna inom partnerskapet får högt betyg för sin myndighetsutövning. Fler kommuner stärker sin ranking och fler än någonsin får höga betyg. Inom kategorin upphandling kniper tre kommuner inom SBA hela prispallen i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella ranking bland 106 kommuner.  

Undersökningen mäter faktiska ärenden inom sex olika myndighetsområden inom tillsyn- och tillstånd och är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-Kund-Index” (NKI). Modellen, som mäter kundnöjdhet på en skala 0-100, gör att du som organisation kan jämföra dig med andra verksamheter över tid.

För 2023-års ärenden behålls en toppnotering på NKI 76, vilket är ett högre betyg än för övriga Sveriges kommuner. Inom upphandling ökar antalet kommuner som genomför undersökningen Nöjd Upphandlingsindex (NUI) i Sverige. För SBA-kommunerna har 42 kommuner genomfört undersökningen och betyget ökar med en enhet till NUI 64 för 2023-års annonserade upphandlingar.

– Det är glädjande att företagen blivit allt nöjdare med kommunernas service, men det är en ständig förbättringsresa att fortsätta driva på detta arbete. Staden, regionen och hela SBA med näringslivsorganisationer och flera statliga myndigheter behöver föra dialog kring hur vi tillsammans bättre stöttar näringslivets konkurrenskraft. Ett viktigt arbete där vi vill vara med att driva på utvecklingen, säger Caroline Strand tf VD, Stockholm Business Region.

Den 25 april träffas politiker och ledande tjänstepersoner från Stockholm Business Alliance 55 medlemskommuner i Gyllene salen på Stockholms stadshus tillsammans med Sveriges Kommuner och regioner (SKR), Svenskt Näringsliv, Näringslivets regelnämnd och flera statliga myndigheter för att föra dialog kring hur nästa steg ska tas i arbetet med att stärka Sveriges företagsklimat.

Här kan du ladda ner rapporten: https://stockholmbusinessalliance.se/news/rekordstarkt-resultat-for-de-55-kommunerna-i-sba/

Om Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i nio län, vars syfte är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region är stadens näringslivs- och destinationsbolag med uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination både lokalt och internationellt.

Stockholm Business Region ägs till 100% av Stockholms stad.

Kontakt

Tomas Andersson

tomas.andersson@stockholm.se+46 (0)8-508 285 71+46 (0)70-54 285 71