Till startsida

Finska hjärtan i sikte – ny kampanj ska få fler finländare till Stockholm

Stockholm med sina starka band till Finland, lanserar nu kampanjen “Fall in Love With Stockholm (Again)”. Den kärleksfulla satsningen ska inspirera fler finländare att upptäcka nya sidor av den svenska huvudstaden och locka dem över Östersjön. Bakom kampanjen som kommer att synas brett i Finland står Visit Stockholm och Stockholms Hamnar.

För att öka nyfikenheten och väcka passionen för Stockholm som destination lanseras nu en omfattande kampanj i Finland. Kampanjen är ett samarbete mellan Visit Stockholm och Stockholms Hamnar och förväntas nå miljontals finländare genom kärleksbrev, rosor, annonsering på Tinder, digital utomhusreklam samt annonsering i sociala och traditionella kanaler.

Finska besökare har alltid varit viktigt för Stockholm. Med vår kampanj vill vi liva upp kärleken och intresset för Stockholm som en spännande och varierad destination. Vi ser fram emot att uppvakta Finland och introducera våra finska grannar för tidigare oupptäckta sidor av vår huvudstad, säger Lotta Andersson, marknadschef på Visit Stockholm.

Finland som marknad för inresande besökare till Stockholm har historiskt varit stor. Under pandemin försvann den nästan helt. De finska besökarna är viktiga för rederierna och besöksnäringen i regionen, speciellt för handeln, restauranger och attraktioner.

Kampanjen introducerar även en oväntad sida av Stockholm via en ny plattform: Fall in Love With Stockholm. Här kan finska resenärer och andra intresserade utforska Stockholm på både finska och svenska. Det finns guider till områden som mat och äventyr, och den presenterar en mer oväntad och spännande sida av Stockholm – bortom de traditionella upplevelserna.

De finländska resenärerna är oerhört viktiga för oss, rederierna och näringslivet. För att stärka banden mellan våra länder, attrahera nya målgrupper och ge färjeresandet en skjuts lanserar vi den här kampanjen, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.

Bakgrund
”Fall in Love With Stockholm (Again)” är en del av ett samarbete mellan Visit Stockholm och Stockholms Hamnar. Målet med kampanjen är att stärka Stockholms position som attraktiv, kreativ och hållbar destination, samt att öka och utveckla resandet med färja mellan länderna.

  • Av de ca 11 miljoner passagerare som reste till Stockholm med färja 2019 åkte 7,3 miljoner mellan Finland och Stockholms Hamnar.
  • Andelen färjeresenärer mellan Finland och Stockholms Hamnar var 2022 fem miljoner. Färjeresenärer totalt 2022 var 7,4 milj.

  • Rederierna fungerar som en bro mellan länderna och är oerhört viktiga för upprätthållandet av relationen mellan länderna.  
  • Kampanjbudgeten ligger på 1 miljon varav ca 650 000 kr gäller mediainköp. Det är en av flera delar i ett arbete som pågår i ytterligare två år till, där fler mediaköp kommer att tillkomma för att locka finländare till Stockholm.
  • Det är Visit Stockholm som projektleder kommunikationen som går ut från destinationen. Grundfinansieringen kommer från Stockholms Hamnar för ett treårigt projekt.

    Om Stockholms hamnar

    Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar. Över 16 miljoner passagerare passerar Stockholms Hamnar ett normalår. Passagerarna genererar årligen flera miljarder i köpkraft till Stockholmsregionen. Stockholms Hamnar har hamnar i Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm.